تغییر


چرا برایتان تغییر کردن آنقدر سخت است که حاضرید اطرافیانتان از دورتان پخش شوند ولی روال شما تغییر نکند.

تغییر کردن به سن و سال بستگی ندارد ،توقف این روند نشاندهنده ی زمانی است که ذهن شما دیگر قادر به تشخیص چگونگی وضعییت و شرایط نیست.


از تغییرات نترسید ،حداکثر اتفاقی که برای شما می افتد این است که از میان راههای درست و غلط راهتان را پیدا می کنید.

/ 1 نظر / 22 بازدید
ژاله

کلا تغییر کردن سخته.وقت لازم داره.کنار اومدن با شرایط و بهتر شناختن خود طرف و... رو هم لازم داره.ولی سن هم بعضی اوقات واسه تغییر کردن تاثیر گذاره. اره واقعا مهمه ادم با بعضی از اشتباهاته قابل جبران بتونه راه درستو اشتباهو تشخیص بده و عقلش کاملتر بشه.همین تنها دلیله قبول اشتباهاتمه.[گل]