قوانین

برای مسائل زندگیتون قبل از اینکه اتفاق بیفتند قانون و مقررات تعیین نکنید.

به دلیل اینکه شما همیشه از بیرون نمیتونید تمای جوانب رو پیش بینی و لحاظ کنید.

برای حال خود زندگی کنید ٰتجربیات گذشته رو از یاد نبرید و آینده برای فردا بگذارید.

/ 4 نظر / 57 بازدید
ف@طمه

اینجوری باشیم خیلی خوبه ولی نمیشه

هیوا

سلام تشریف بیار با یه مسابقه و موضوعات متنوع د رخدمتم