بزرگترین اشتباه زندگیم

وقتی بزرگترین اشتباه زندگیم را انجام دادم که در زندگیم به غرور رنگ حیات دادم.

  برای خود ارزش قائل باشید ولی این دو مقوله را با هم قاطی نکنید.

/ 2 نظر / 37 بازدید
اخگر

درود . من فکر می کنم برای اینکه خوشبخت شویم باید خودمان را دوست بداریم . کسی که از خودش بدش می اد ایا می تونه خوشبخت بشه ؟ ولی چه جوری دوست بداره ؟ و چقدر ؟ خود را دوست داشتن منافی تواضع نیست انچه که زشت است خود شیفتگی است . از اینکه با شما اشنا شدم خوش وقتم

ژاله

غرور فک کنم بهترین همدمشم .که بخاطرش هر کاری کردم..کاش میشد میزاشتمش تو یه صندق که اصلا اصلا خاک نخوره و هر روز با برق زدنش زندگی میکردم[گل][گل]